Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

Rent badvatten i 4 steg

Alla som badar tillför vattnet stora mängder mikroorganismer som är en blandning av olika bakterier. Dessa kan vara sjukdomsframkallande och bekämpas effektivt med t.ex. klortabletter. Läs separat information om kemikalier som medföljer våra produkter!

Högt klorvärde (överdosering) ger en stark doft och kan också ge upphov till olika skador på utrustning. Det kan också vara hälsovådligt. Samma gäller också vid överdosering av klorfria produkter. Klorvärdet skall inte överstiga 1,5 ppm (1,5 mg/l) och pH mellan 7,0 - 7,4. Enligt EU standard EN 17125:2018 skall värdet för fritt klor ligga mellan 0,3 – 1,5 mg/liter (ppm). För bromine skall värdet inte överstiga 2,0 ppm och pH mellan 7,2 - 7,8. Var noggrann med att följa och mäta dessa värden då det är avgörande för bra vattenhygien. 

VARNING! Använd aldrig kemikalier avsedda för pooler till spabad. Även med doserare sipprar det ut (på grund av otät konstruktion) fast doseraren är helt stängd. Det orsakar ofta överdosering som kan ge upphov till olika skador på bad och utrustning. Skador från kemikalier är aldrig en garantisak!

5 enkla råd för skötsel av vattenhygienen om du har reningsverk

 1. Duscha alltid före du går i badtunnan
 2. Använd bakteriedödande medel före och efter badandet
 3. Kontrollera och justera pH-värdet med jämna mellanrum
 4. Tillsätt 30 ml aktivt syre varje vecka
 5. Rengör filterpatronen (eller filterbollar) ofta och ha tillräcklig filtreringstid

Det är inte svårt att hålla vattnet rent i sitt spabad eller badtunna (som har reningsverk) då man använder rätt produkter i rätt tid. Vi har här nedanför  listat de 4 viktigaste stegen som säkerställer en hög vattenkvalitet.

Om klor och klorfria desinfektionsmedel och hur de används

Som allmän regel kan sägas att klor är det mest lämpade desinfektionsmedlet för att ta bort och skydda mot bakterier. Aktivt syre som är ett klorfritt alternativ tar effektivt bort bakterier då det tillsätts men det har inte den långtidsverkande effekten som klor har. Det absolut bästa som vi själva testat är att använda både snabblösligt klor (Clean Tab) och aktivt syre i kombination. Allra bäst fungerar då klor och 3-stegs tabletten CombiTabs. T.ex. 1 tablett CombiTabs var tredje dag. En tablett Clean Tab läggs också i vattnet några minuter före bad och en tablett efter. Enkelt att komma ihåg och effektivt! Detta är räknat för 2 badande och vid flera så kan Clean Tab ökas med 1 + 1 tablett före bad och efter.

TIPS! Är du allergisk mot klor, använd CombiTabs! I övriga fall använd Clean Tab eller kombination som beskrivits.

Klor är det mest använda desinfektionsmedlet

Klor rensar vattnet för både organiska och oorganiska orenheter. Klor används därför i de flesta simhallar, eftersom det håller vattnet synligt rent och hygienisk på samma tid. Vid användning av snabblöslig Clean Tab är 1 tablett 10 minuter före bad och 1 tablett efter en lämplig dosering vid 1000-1200 liters vattenvolym.

Som klorfritt alternativ kan aktivt syre användas som desinfektionsmedel.

Produkten OxyChock är ett granulat som avger syre (aktivt syre) vid upplösning i vatten. Det är den höga halten av syre som dödar bakterierna. I motsats till klor försvinner det snabbt från vattnet igen. Redan fyra timmar efter kan det knappt mätas i vattnet och har då ingen skyddande verakan. Därför tillsätts det oftare jämfört med klor.

En populär klorfri produkt är CombiTabs där det aktiva desinfektionsmedlet är aktivt syre. Det är en ”3-stegs” tablett som förutom aktivt syre innehåller algmedel och medel som hindrar avlagringar. Av CombiTabs tabletten används 3 st per vecka för 1000- 1200 liter vatten. Den kan också med fördel kombineras med 2 st Clean Tab (snabblösligt klor) per vecka.

Även om du har valt en klorfri desinfektion, kan du med fördel genomföra en chockbehandling med klor var 14:de dag.

Den klorfria desinfektionsmetoden är effektiv på kort sikt. Inom några veckor kan mikroorganismer och bakterier som klorfria vattenvårdsmedel, inte kan rå på, utveckla sig i vattnet. Särskilt under varma perioder bör du därför desinficera vattnet noggrant var 14:de dag med en klorchockbehandling som garanterat tar bort alla bakterier från pool vattnet. Aktivt Syre och Klor är kompatibelt - du får alltså blanda klor med aktivt syreprodukter. Vänta med att bada, tills klorlukten försvunnit, om du inte tål lukten.

När du tömmer ur vattnet rekommenderar vi att du häller det i husets avloppssystem så det kommer fram till reningsverket.

Klorprodukter i koncentrerad form får inte hällas i avloppssystemet utan måste lämnas i förpackningen som "farligt avfall" vid återvinningsstationen.

OBSERVERA

Oavsett vilken desinfektion form du väljer är det alltid viktigt att ta en dusch varje gång innan du använder badet för att bli fri från smuts och makeup.

STEG 1 – Mät och justera pH värdet, riktvärde 7,0 - 7,4

När du har fyllt badet med vatten, ska du först mäta vattnets surhetsgrad. Alltså om vattnet är i balans och har ett neutralt pH värde. Kolla PH värdet minst en gång i veckan.

Är pH värdet för högt, är vattnet basiskt (hårt) och kan ge klåda, hudirritation och röda ögon, samt skapa kalkavlagringar i bänkar och pumpar. Ett för lågt pH värde betyder att vattnet är för surt (mjukt) som kan resultera i nedbrytning av metalldelar i badet.

PH värde 7,2 är neutral. En acceptabel nivå ligger mellan 7,0 och 7,4.

Du mäter pH värdet med Test Strips, som snabbt och enkelt visar det aktuella värdet.

Ett pH värde över 7,4 sänks vid tillsättning av pH Minus granulat.

Dosering: 10 gr granulat (en struken matsked) är tillräckligt för att sänka pH-värdet med 0,2 enheter i 1000 liter vatten.

Ett pH värde under 7,0 ökas genom tillsättning av pH Plus granulat.

Dosering: 10 gr granulat (en struken matsked) är tillräckligt för att höja pH-värdet med 0,2 enheter i 1000 liter vatten.

 

STEG 2 - Desinficera vattnet med en chockbehandling

För att undgå att bakterierna formerar sig i vattnet, används vattenvårdsmedel som desinfektion. Vattenvårdsprodukter är så kallade oxidanter, som omfattar produkter baserade på klor eller aktivt syre. Desinfektionsmedlen skall tillföras vattnet löpande, men vid uppstarten ger man vattnet en chockbehandling, vilket innebär, att man ger vattnet en högre dos desinfektionsmedel än normalt. Detta för att effektivt desinficera vattnet helt och ta bort beläggningar och missfärgningar.

Chockbehandling Klor Metod
Som “chockbehandling” kan Clean Tab, som är ett snabblösligt klor i tablettform, användas. Clean Tab innehåller också en klorstabilisator som skyddar kloret mot nedbrytning från solljuset.

Bundet klor och fritt klor

Klor som stannar kvar i vattnet efter att desinfektionseffekten har avtagits, kallas ”bundet klor”. Om det luktar mycket klor fast teststickorna visar att det inte finns klor så kan kloret ha blivit bundet klor och då krävs chockklorering. Bundet klor kan också reduceras genom spädning med nytt vatten. När man talar om värdet ”Fritt klor”, är det mängden av effektivt desinficerande klor i vattnet som avses. Idealvärdet är 0,5 -1,5 mg/liter (ppm). Enligt EU standard EN 17125:2018 skall värdet för fritt klor ligga mellan 0,3 – 1,5 mg/liter (ppm). 

Efter en chockbehandling med klor, skall man vänta med att bada tills värdet av fritt klor sjunkit till mellan 1-1,5 mg/liter (1-1,5 ppm). Detta kan mätas med teststickor. Om en chockbehandling med klor görs på kvällen, är vattnet klart till att bada i redan nästa morgon.

Chockbehandling Klorfri Metod
Som klorfri chockbehandling används OxyChock granulat baserad på aktivt syre. Använder man den klorfria metoden med aktivt syre, rekommenderar vi att chockbehandla vattnet med OxyChock en gång per vecka, då aktivt syre och dess desinfektionsegenskaper försvinner fortare från vattnet än vad klor gör.

 


STEG 3 - Klart vatten

Om vattnet upplevs grumligt. Då kan det bli nödvändigt, att tillsätta ett medel, som binder samman de små flytande partiklarna i större enheter, som bättre kan fångas upp av filtret eller med en spadammsugare och ger ett kristallklart badvatten helt naturligt.

 • Gör grumligt badvatten klart igen på några minuter
 • Minskar behovet av kloranvändning med upp till 40 %
 • Tar bort orenheter, olja och krämrester och förhindrar skumbildning
 • Är skonsam mot filtret och förlänger dess livslängd.
 • Allt på helt naturlig väg.

SeaKlear utvecklades ursprungligen för att göra grumligt vatten klart i samband med undervattensfotografering i naturen. Därför är SeaKlear en rent naturprodukt som inte ger några skador på miljön.

SeaKlear gör vattnet kristallklart på bara några minuter. Vid användning i swimmingpooler minskar det samtidigt bildandet av kloraminer (även känt som "kombinerat klor"), vilket kan orsaka irritation i ögon och näsa. Man kan faktiskt minska sin klorförbrukning med så mycket som 40 % genom att använda naturligt SeaKlear.

SeaKlear gör samtidigt att oljor, lotioner och orenheter försvinner och förhindrar därmed att kosmetika och tvålrester bildar skum. SeaKlear är också fördelaktigt för vattenfiltreringssystemet eftersom det förhindrar att filtret sätts igen av oljerester. Det gör att filter hålls rent och att det fungerar effektivt mycket längre.

SeaKlear kan användas med både patronfilter, Filterballs och sandfiltersystem.

 

STEG 4 – Rengöring

Det är inte tillräckligt att enbart använda kemiska vattenvårdsprodukter för att hålla vattnet friskt och inbjudande. Det är också nödvändigt att filtrera vattnet effektivt genom pumpsystemet, samt regelbundet ta bort nerfall och orenheter från vattnet. Större nerfall såsom ex. blad, gräs och liknande, bör samlas upp med en ytvatten hov/skimmer. Och när badet inte används, skall det vara täckt med låsbart lock.


BRA ATT KÄNNA TILL OM FILTRERING!

Att vattnet inte blir klart (grumligt eller dimmigt vatten) beror nästan alla gånger på dålig filtrering. Antingen för korta filtreringsperioder men mera ofta på att filtermedia (filterpatroner, filterbollar, sand) inte är rena och därmed inte kan ta hand om orenheter.

Filtreringens uppgift är att avlägsna jord, sand, mineraler, fosfater, avsöndringar från badare och andra fasta ämnen ur badvattnet.

Rengöring av filterpatronen: Förutom att tvätta filtret med t.ex. en massagedusch, behöver du också rengöra filterpatronen ”på djupet”. Fastän filterpatronen kan se ren ut, måste den ändå regelbundet rengöras. Mineraler och andra föroreningar som är mycket svåra att upptäcka kan fastna djupt inne bland filtrets fibrer och därmed orsaka problem med vattenflödet. Det är bra att ha en extra filterpatron till hands. Ett filter bör alltid genomgå rengörings- och torkningsprocessen medan det andra är installerat. Djuprengöringen fördubblar filterpatronernas totala livslängd och effekt.

Obs! Om det blir problem med uppvärmningen så är orent filter en trolig orsak. Tips! Ta i så fall bort filterpatronen och prova utan den och om det då fungerar så måste filtret rengöras eller bytas till ett nytt. Det är bra att ha en extra filterpatron (filterbollar) till hands. Ett filter bör alltid genomgå rengörings- och torkningsprocessen medan det andra är installerat. Djuprengöringen fördubblar filterpatronernas totala livslängd och effekt.

Filterrengöring:

 1. Lägg det smutsiga filtret i en hink med vatten och tillsätt maskindiskmedel.
 2. Låt det ligga i blandningen i åtminstone 12 timmar.
 3. Ta bort filtret och skölj det rent med t.ex. en vattenslang eller massagedusch både utifrån och inifrån. Låt det torka ordentligt. Filtret bör torka i minst två dagar innan det installeras. Obs! Detta är viktigt oberoende av vad som kan rekommenderas på andra ställen.
 4. Ovanstående om filter gäller också filterbollar.

 

Filtrera & sorteraFiltrera & sorteraAntal träffar 4
Antal träffar 4
FILTERBOLLAR 350 gr, ROPE
Exkl. moms450.000
Inkl. moms562.500
KLORFRITT KEMIKALIEPAKET - 3 I ETT
Exkl. moms588.160
Inkl. moms735.200
Ord.pris919.000
Visa
KLORBASERAT KEMIKALIEPAKET - 3 I ETT
Exkl. moms588.160
Inkl. moms735.200
Ord.pris919.000
AQUACLARUS 4000 RENINGSVERK TILL BADTUNNA
Exkl. moms1 600.000
Inkl. moms2 000.000
Ord.pris2 821.250

FILTERBOLLAR 350 gr, ROPE
Exkl. moms450.000
Inkl. moms562.500
OXYCHOCK, 1 KG
SWF5208
Exkl. moms296.800
Inkl. moms371.000
TESTSTRIPS KLOR/PH 50 ST
Exkl. moms128.000
Inkl. moms160.000
TESTSTRIPS ACTIVE OXYGEN pH, 50 ST
Exkl. moms128.000
Inkl. moms160.000
PH MINUS 1,5 kg
SWF5004
Exkl. moms109.600
Inkl. moms137.000
ACTIVPOOL PH UP 1 KG
Exkl. moms109.600
Inkl. moms137.000
SEAKLEAR KLARNINGS- /FLOCKNINGSVÄTSKA, 1 L
Exkl. moms228.000
Inkl. moms285.000
FILTER TILL AQUACLARUS
Exkl. moms296.000
Inkl. moms370.000
FILTERHÅLLARE SS d 185/188, MED FILTERBOLLAR
Exkl. moms1 414.000
Inkl. moms1 767.500
Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan