Selaimesi ei ole tuettu. Parhaan kokemuksen saamiseksi suositellaan uudempaa versiota tai eri selainta.

Yleiset osto-/toimitus- ja takuumääräykset

Maksuehdot

Maksuehdot voivat vaihdella, ja luottoa saaneella ostajalla on maksuaikaa erillisen sopimuksen mukaisesti. Ellei maksua suoriteta sovitussa ajassa, myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa. Jatkuvat maksuviivästymiset voivat johtaa perintään ja siitä aiheutuviin lisäkustannuksiin. Toimitetut tavarat ovat myyjän omaisuutta kunnes ostaja on ne täysin maksanut.

Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Toimitusehdot ja pakkaus

Kaikki toimitukset ovat vapaasti tehtaalta Korsnäsistä ellei muusta ole sovittu. Tietyissä tapauksissa myös pakkaus lisää kustannuksia.

Toimitusajat

Varastotuotteet toimitetaan normaalisti 7 työpäivän kuluessa tilauksesta. Toimitusajat muille tilaustavaroille sopimuksen mukaan. Mitään osatoimituksia ei tehdä ilman erillistä sopimusta.

Ennakkotilaus

Myyjä ja ostaja voivat sopia tavaran toimittamisesta tietyn normaalista toimitusajasta poikkeavan aikataulun mukaisesti. Jos kyseinen aika ylittää 4 viikkoa, jokaista alkanutta uutta kuukautta kohti on maksettava 10% sovitusta summasta myyjän tilauksen yhteydessä ilmoittamalle tilille. Myyjä takaa tällöin, että sovittu hinta pitää. Myös silloin, jos myyjä yrittää mukautua asiakkaan toivomukseen toimituspäivästä, ostajan vastuulla on varmistaa, että toimitus voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti. Ostajan on tällöin otettava yhteys myyjään vähintään yhtä viikkoa ennen toivottua toimitusta. Sama koskee tilannetta, jolloin ostaja haluaa siirtää toimituspäivää eteen- tai taaksepäin.

Viivästyminen

Jos viivästyminen johtuu siitä, että ostaja ei voi vastaanottaa tavaraa sovitun toimitusajan puitteissa, tavara - huolimatta siitä, että se on toimitusvalmiina - katsotaan toimitetuksi ja lasku voidaan laatia normaalien maksuehtojen mukaisesti. Myyjällä on kuitenkin velvollisuus edelleen varastoida tavara tilan sallimissa puitteissa. Varastoinnista johtuvan kohtuullisen korvauksen määrän sopivat myyjä ja ostaja keskenään. Myyjä ei ota vastuulleen tavaran mahdollista vahinkoriskiä sinä aikana, kun tuote on varastoituna hänen tiloissaan ostajan kustannuksella.

Kuljetusvastuu

Kuljettaja vastaa kuljetettavasta tavarasta ostajan toimitusosoitteeseen kuljetusyhtiön vastuumääräysten mukaisesti. Mahdolliset kuljetusvauriot tai puuttuvat tavarat, jos sellaisia havaitaan, merkitään rahtikirjaan ennen tavaran vastaanoton hyväksymistä. Ilmoitus tehdään kuljettajalle ja myyjälle 7 päivän kuluessa.

Reklamaatio

Kaikki toimitukseen liittyvät reklamaatiot on tehtävä 7 päivän kuluessa tavaran saapumisesta. Kirjallinen reklamaatio tehdään osoitteessa info@spadealers.fi antamalla tiedot myös tilaus- ja laskunumeroista. Reklamaatioiden on oltava myyjän (kirjallisesti) hyväksymiä.

Palautukset

Myyjän hyväksymät palautukset on palautettava myyjän osoitteeseen, ja ostaja maksaa rahdin. Edellyttäen, että tavara palautetaan käytettynä ja riittävän hyvässä kunnossa, se hyvitetään täydestä arvostaan. Ennen palautusta on myyjän kanssa sovittava lähetyksen palautusnumerosta. Kotisivuillamme on palautuslomake (RPP-lomake), joka tulee täyttää ja liittää palautukseen. Merkitkää palautusnumero myös tavaraan. Myyjä ei missään tapauksessa ole velvollinen maksamaan palautetun tavaran vastaanottamisesta.

Hinnat ja vienti

Hinnat käyvät ilmi ajankohtaisesta hinnastosta ja koskevat toimitusta ja tilausta seuraavaan hinnanmuutokseen saakka. Hintoihin EU lopulliselle asiakkaale EU:n sisällä sisältyy arvonlisävero ellei muuta mainita, muut mahdolliset verot tai maksut, tullimaksut, vakuutukset, tuontimaksut, dokumentaatiot tai vastaavat kustannukset eivät kuulu. Force majeure -luontoisen tapahtuman sattuessa - vika alihankkijalta lähteneissä toimituksissa, valuuttatilanteen muutos tai muu sellainen, joka vaikuttaa sovittuihin hintoihin ja toimituksen toteuttamiseen - pätevät toimituspäivän hinnat, ja myyjä informoi ostajaa tämän mahdollisuudesta purkaa kauppa.

Rahtikustannukset

Jos ostosopimukseen sisältyy kuorma-autokuljetus, se koskee mantereella tieyhteyden päässä olevaa paikkaa, jonne takahissillä (ei nosturilla) varustettu kuorma-auto pääsee ajamaan. Kyseessä on auton lastaaminen SpaDealersillä ja kuljetus vastaanottajalle. Mahdollisesta lastin purkauksesta tai muista tuntemattomista SpaDealers-yhtiölle aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista laskutetaan asiakasta, ellei toimenpiteiden ole erikseen sovittu sisältyvän toimitukseen.

Pakettitoimituksissa tuotteet ovat noudettavissa lähimmästä toimituspisteestä. Kotiinkuljetus on tilattavissa lisämaksusta.

Jos kyse on kookkaista tai muista matkahuollon (linja-autokuljetuksella) välitettäväksi soveltuvista paketeista, ne ovat noudettavissa lähimmästä toimituspisteestä. Jakelutoimituksesta on maksettava erikseen.

Asennus

Jos asiakas ostaa asennuksen niin tämä tarkoittaa sitä että tuote on koottu tehtaalla niin pitkälle kuin on mahdollista. Sähkön kytkentä paikan päällä, vesi ja muut jota ei voida tehdä valmiiksi tehtaalla eivät kuulu asennukseen.

Kiista

Mahdollinen toimituksesta johtuva ostajan ja myyjän välinen kiista ei vapauta ostajaa sopimuksen mukaisesta maksuvastuusta. Mahdolliset syntyneet kiistat käsitellään välitysmiesten tai tuomioistuinten välityksellä suomen lain mukaan jos tämä ei ole ristiriidassa mahdolliseen kuluttajain suojelulakiin johon asiakkaalla on oikeus vedota.

Varaus

Varaamme itsellemme oikeuden muuttaa etukäteen ilmoittamatta myyjän tuotteita koskevia rakenteita, mittoja ja merkintöjä. Varaamme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin.

Ohje RPP-lomakkeesta (Returm Product Permission)

Jos olette sopineet SpaDealers-myyjän kanssa tuotteen takaisinlähettämisestä (takuuasia, korjaus, virhetilaus jne.), olette saanut myyjältä ns. RPP-numeron. Täytätte tällöin RPP-lomakkeen, jonka saatte allaolevasta linkistä, ja liitätte kopion siitä tuotteeseen. Muistakaa merkitä RPP-numero myös pakkaukseen ja tuotteeseen. Kun täytätte lomaketta, tärkeintä on aina kuvailla seikkaperäisesti mikä on vialla ja kuinka virhe/vika voidaan todistaa. Mitä seikkaperäisempi informaatio, sitä nopeammin asia voidaan käsitellä. Älkää käyttäkö yleisiä ilmaisuja kuten "epäkunnossa" tai vastaavaa. Palautettujen tuotteiden on oltava tyydyttävästi paketoituja. SpaDealers ei korvaa epätyydyttävien/virheellisten pakkausten johdosta aiheutuneita vahinkoja.

SpaDealers - tuotteille myönnettävä yleinen takuu

Myyjä takaa, että toimitettavilla tavaroilla on toimituspäivästä lähtien 2 vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.

Kahden vuoden takuu

- ohjausjärjestelmälle ja pumpuille

takuu koskee materiaali- ja/tai valmistusvirheestä johtuvaa teknistä vikaa

- putki-, pore-, hierontajärjestelmälle

takuu koskee vuotoa aiheuttavaa, materiaali- ja/tai valmistusvirhettä letkuissa, suukappaleissa ja säätölaitteessa

- suodattimelle ja (otsonin)puhdistamiselle

takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Vaihdettavat suodatin- ja otsonipatruunat/UV lamput eivät kuulu takuuseen

- valaistukselle, muuntaja mukaanlukien

takuu ei koske "kuluvia osia" kuten lamppua ja valonlähdettä.

- keinonahkaiselle eristävälle kannelle

takuu koskee materiaali- ja valmistusvirhettä, mutta ei mahdollisia UV-säteilyn aiheuttamia värimuutoksia.

HUOM! Yllämainitusta poikkeaa kaupallisiin tarkoituksiin käytettäville tuotteille myönnetty 6 kuukauden takuuaika.

Mitä takuu ei koske

Takuu ei koske tuotteen huolimattomasta käytöstä, siitä aiheutuneesta virheestä, virheellisistä asennuksista, jonka ostaja on tehnyt tai jonkun toisen ostajalle tekemänä, tuotemodifioinneista ja poikkeavista sääilmiöistä tai sähköilmiöstä johtuvia vahinkoja. Omistajan velvollisuutena on toimia siten, että mahdollisia vahinkoja voidaan välttää ja estää jo syntyneiden vahinkojen paheneminen. Takuu ei koske sellaisia mahdollisesti ilmeneviä virheitä, jotka ovat tyypillisiä puumateriaalille. Näihin kuuluvat esim. kosteusvaihtelut, halkeamien muodostuminen ja vastaavat, joihin omistaja voi itse vaikuttaa huoltamalla oikein. Esim. halkeama oksassa voi aiheuttaa kosteutta materiaaliin ja johtaa vaurioihin saumoihin jolloin muovipinta on viivytyksettä korjattava että vaurio ei pahene. Sellainen ei kuulu takuuseen.

Mahdolliset toimituksen jälkeen ilmenevät jäätymisvahingot eivät kuulu takuun piiriin. Käyttäjällä on aina velvollisuus ryhtyä jäätymisvahinkoja ehkäiseviin toimenpiteisiin. Tämä koskee tilannetta sekä ennen että jälkeen asentamisen.

Asennus

Vastuu asennuksesta on sen tekijällä, ja ostaja vastaa siitä, että asennus seuraa annettuja ohjeita. Asiakkaan tekemät asennusvirheet eivät missään muodossa ole tehtaan vastuulla.

Kemikaaliot

Takuu ei koske kemikaalioiden virheellisestä käytöstä aiheutuneita ongelmia. Ostajan on seurattava annettuja suosituksia ja epäselvissä tapauksissa kysyttävä neuvoa myyjältä.

Korjaussatsi

Käytettäessä muovitetulla pinnalla olevia tuotteita, esim. Exlusive, Prestige, AquaKing, AquaStar, voi sellaisia tapauksia tulla ilmi jotka vaativat korjausta. Lue ennen korjauksen aloittamista huolellisesti erillinen korjaussatsin yhteydessä oleva ohje. Epäselvissä tapauksissa ostajaan otetaan yhteyttä. 

Takuutoimenpide ja sen kustannukset

Takuun piiriin kuuluvista osista ja työstä ei asiakkaalle aiheudu kustannuksia. Huomaa, että asiakkaan on aina ennen kaikkea ilmoitettava myyjälle epäillyistä takuuvioista ennen huoltoon soittamista. Tämän toimenpiteen avulla on voitava päättää, mitä on tehtävä, ja lähettää sitten myös kaikki takuuosat etukäteen, jotta palvelu suoritetaan nopeasti ammattimaisesti. Mahdolliset korjaukset voidaan toteuttaa joko paikanpäällä tai toimittajan luona. Ostajan on huolehdittava siitä, että tuote on huoltomiehen tavoitettavissa. Jos kylpy upotetaan esim. terassiin on rakennelma tehtävä niin että kylvyn ympäriltä on aina vapaasti päästävä suorittamaan mahdollisia huoltotoimenpiteitä. Tai kylpy pitää nostaa terassille. Ulkoverhoilu ja mahdollinen eristys on voitava poistaa ongelmitta. Esimerkiksi ulkoterassin purkamiseen ja uudelleenkokoamiseen käytettävä aika laskutetaan erillisen taksan mukaisesti. Virheellisen asennuksen aiheuttama lisäaika laskutetaan asiakkaalta erikoishinnan mukaisesti.

Jos on kyse toimenpiteistä, jotka eivät vaadi erikoisosaamista, ne hoidetaan puhelintukihenkilön avustuksella tai muulla vastaavalla tavalla. Ostajan on hyväksyttävä sellainen toimintatapa silloin, kun se perustuu myyjän kokemukseen korjauksista. Jos myyjä pyytää tietoja kuten esim. kuvia voidakseen helpommin arvioida toimenpiteet, ostajan on tehtävä osuutensa. Myyjän vastuu on rajoitettu uuden tavaran toimitukseen, korjaukseen tai tiettyyn takaisinmaksuun kauppahinnasta myyjän valinnan mukaisesti. Myyjää ei voida pitää vastuullisena suorista tai epäsuorista vahingoista, niitä seuraavista vaurioista tai ostajan tappioista.

Takuuosan laskuttaminen/hyvittäminen

Myyjälle on annettava mahdollisuus tarkistaa ilmoitettu takuuasia. Ostajan on tällöin seurattava myyjän antamaa direktiiviä. Jos kyse on osasta, joka on vaihdettu ennen myyjän mahdollisuutta tarkistaa sitä, lasku on voitava laatia kuin kyseessä olisi ollut normaali osto. Silloin, kun vaurio on voitu arvioida ja takuu todeta, myyjän on viipymättä laadittava hyvityslasku kyseisestä osasta.

Ostaja/Myyjä

Yllä olevassa takuuselvityksessä ostaja on hän, jota tuotteesta laskutetaan, ja myyjä on laskun asettaja. Jos kauppa on tapahtunut jälleenmyyjän välityksellä, on hänellä takuuvelvoite loppuasiakastaan kohtaan. Sellaisessa tapauksessa on SpaDealersilla toissijaisesti velvoite jälleenmyyjäänsä kohtaan. Tämän lisäksi mitä tässä käy selville on ostajalla myös määrättyjä oikeuksia lain ja sen takuun mukaan jota tässä kuvaillaan ei rajoita näitä oikeuksia.

Tuote on lisätty ostoskoriin Näytä ostoskoriKassasivulle